Sedikit cerita menganai MASA BIMBINGAN ROCK CLIMBING Anggota Muda PERIMATRIK angkatan Wira Purnama.  Masa Bimbingan Rock Climbing adalah masa dimana kita diberikan pengajaran mengenai apa itu Rock Climbing